توجه داشته باشید که شما دراین مقاله نمی توانید از قیمت دقیق هزینه بار از کشور ترکیه مطلع شوید. نه تنها درا ین مقاله بلکه در هیچ مقاله دیگری نیز قیمت دقیقی نمیتوان پیدا کرد. زیرا هزینه باربری با توجه به عامل های مختلفی مورد تغییر و تاثیر قرار میگیرد اما ما به شما کمک میکنیم که به صرفه ترین راه را برای حمل بار از کشور ترکیه به کشور ایران را انتخاب کنید.

مواردی که در این باره مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرند:

-نوع کالا و ماهیت آن(بارهای شیمیایی،عادی و معمولی...)(نوع :هزینه کارگو،فریت بار،خرده بارو....)

-وزن وحجم کالا(وزن واقعی و وزن حجمی آن=طولxعرضxارتفاع/6000)

-مبدا و مفصد

-نرخ ارز

-هزینه های مجوز

-مقررات دولتی (مانند هزینه مالیات و گمرک)

-اینکوترمزکالا(مقررات بین المللی گفته میشود که برای حمل ونقل در نظر گرفته میشوند)

بهترین راه برای اطلاع از هزینه باربری از کشور ترکیه به کشور ایران و یا بالعکس میتوانید با شرکت های داخلی تماس حاصل کنید. بسیاری از این شرکت ها حتی روز های تعطیل نیز مشغول به کار هستند و می توانند به شما خدمات مطلوبی ارائه دهند. همچنین در بعضی از سایت های معتبر مانند سایت خرید کالا از ترکیه نیز میتوانید اطلاعاتی دریافت کنید.

فریت باراز کشور ترکیه به کشور ایران:

شما یکسری محدودیت برای حمل بار وکالای خود هنگام خروج از کشور دارید و میزان وزنی مشخصی دارد که کشورمورد نظر مشخص میکند.

در صورت رد کردن این حد و حدود مشخص ، شما مستلزم به پرداخت جریمه نقدی می باشید. که در این مواقع شما از فریب بار میتوانید کمک بگیرید وهرینه تان را کاهش دهید. فریب بار یعنی حمل کالاهایی که مقدارشان کم است یا اضافه بار مسافرتی. که هزینه آن نسبت به پرداخت جریمه کمتر است.

میزان هزینه های کارگو از کشور ترکیه به کشور ایران:

کارگو نوعی خدمات حمل ونقل تجاری است یعنی ارسال کالاهای وارداتی تجارو بازرگان ها با هواپیماهای مخصوص(ایرباس بلوگا ، آنتونوف و...) از کشور ترکیه به کشور ایران وهزینه آن نسبت به میزان وزن و ارزش کالا متفاوت است.